Tijdelijke toegangscontrole op een bouwplaats

Een bouwplaats waar bezoekers, leveranciers, klanten en medewerkers tijdelijke en gecontroleerde toegang hebben.

Het probleem

Bouwplaatsen zijn per definitie tijdelijk. Dat geldt ook voor de toegangscontrole die bovendien ook mobiel moet zijn.

Hoe kun je tijdelijke gebruikers effectief beheren?

Om veiligheidsredenen moet het toegangscontrolesysteem te allen tijde aanwezigheidsrapporten mogelijk maken. 

De oplossing

Kantoor

Stuur een barcode per e-mail.

Mobiele ingang

Scan de RFID kaart of de barcode op smartphone of uitgeprint.

Receptie

Barcode validatie.

Mobiele uitgang

Scan de RFID kaart of de barcode op smartphone of uitgeprint.

Scenario

Medewerkers en andere vaste gebruikers scannen hun RFID kaart. De bezoekers worden ingepland met ProConnect en krijgen een e-barcode via e-mail. Deze bezoekers scannen hun zelfgeprinte barcode of smartphone bij de inrijzuil. Onverwachte bezoekers maken gebruik van de intercom of nemen een ticket. Voor het verlaten van het terrein gaan de bezoekers naar de receptie waar ze hun toegangsbewijs laten valideren.

Variant

Medewerkers en geplande bezoekers kunnen ook kentekenherkenning als primaire ID gebruiken. Als extra ID kunnen medewerkers ook RFID-kaarten gebruiken en geplande bezoekers krijgen barcodes.