PRIVACY STATEMENT

Deze website wordt beheerd door Geran BV, hierna te noemen Geran BV.

Bij bezoek aan deze website kan Geran BV gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via bestelling door geeft of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Geran BV uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door Geran BV beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit “Privacy Statement” geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Geran BV verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens via de Website aan Geran BV heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Geran BV, een bestelling bij Geran BV te doen, een account aan te maken of doordat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Geran BV

Geran BV gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan Geran BV heeft verstrekt. Als u Geran BV om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Geran BV de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een account aanmaakt, gebruikt Geran BV de gegevens om het account aan te maken. Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Geran BV de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden. Als u een bestelling doet, gebruikt Geran BV de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer en de bestelling aan ons distributiecentrum, aan met Geran BV gerelateerde vennootschappen, bezorgdiensten en / of uw bank worden verstrekt. Daarnaast kan Geran BV uw persoonsgegevens gebruiken om uw op de hoogte te stellen van producten of diensten van Geran BV die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice via [email protected] of 0548 – 543000

Om ervoor te zorgen dat de website van Geran BV goed werkt en voldoende aansluit op de wensen van onze klanten, houdt Geran BV bezoekgegevens van haar website bij. Geran BV gebruikt hiervoor “cookies” en / of vergelijkbare technieken. Details hierover vindt u in ons cookiebeleid.

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt allen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen

Persoonlijke gegevens vindt u allereerst in uw eigen account op de website. U kunt u aanmelden via: https://www.geran.nl/account.html om daar uw gegevens in te zien en/of te wijzigen.
Daarnaast kunt u ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via e-mail of per post. Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.
Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft kunt u zich per e-mail wenden tot [email protected]

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop Geran BV uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Geran BV. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.

Wijzigingen Privacy Statement

Geran BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.